วิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตั้งราคาและการบริหารจัดการบ้านพัก ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตราด 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

146 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตั้งราคาและการบริหารจัดการบ้านพัก ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตราด

09 เมษายน 2564 11:04
   ระหว่างวันที่ 6 - 7 มษายน พ.ศ. 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตราด ลงพื้นที่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตั้งราคาและการบริหารจัดการบ้านพัก โดยมีชุมชน 2 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ ชุมชนบ้านชำราก และชุมชนบ้านเนินดินแดง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อมร ไชยแสน เป็นวิทยากรกระบวนการในการทำกิจกรรม พร้อมด้วยอาจารย์สุถิรา มั่นคง ซึ่งในครั้งนี้ชุมชนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง ณ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
1. ปรับโปรแกรมให้เหมาะสม
2. ตั้งราคากันอย่างไร
3. การเป็นเจ้าบ้านที่ดี
4. การเตรียมตัวอย่างไรให้เกิดความพร้อม