​วิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเวทีสำรวจความต้องการชุมชน และจัดทำแผนแม่บทชุมชน กับผู้สูงอายุตำบลหนองโสน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

151 Views |

​วิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเวทีสำรวจความต้องการชุมชน และจัดทำแผนแม่บทชุมชน กับผู้สูงอายุตำบลหนองโสน

09 เมษายน 2564 11:09
   ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเวทีสำรวจความต้องการชุมชน และจัดทำแผนแม่บทชุมชน กับผู้สูงอายุตำบลหนองโสน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีผู้สูงอายุมาร่วมประชุม จำนวน 40 คน ทั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 วิทยากรประจำกลุ่ม ได้แก่ นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ และนายอภิรัฐ มาลีแก้ว กลุ่มที่ 2 วิทยากรประจำกลุ่ม ได้แก่ นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร และนายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
   องค์ความรู้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีดังนี้ 1.การดองมะม่วงโบราณ ได้แก่ ป้าจิตรา 2.การเลี้ยงผึ้งเพื่อการเกษตร ได้แก่ ลุงบรรเลง 3.การทำขนมหม้อแกง ได้แก่ ป้าไพรินทร์ 4.การทำใบจาก ขนมจาก ได้แก่ ป้าสุภัทร 5.การร้อยพวงมาลัย ได้แก่ ป้าสมโภชน์ 6.การแป้งข้าวหมาก ได้แก่ ป้าสร้อย และ 7.การจักสานทุกชนิด ได้แก่ ป้าบุญชู หมู่ 8 ความต้องการด้านส่งเสริมอาชีพและรายได้ ได้แก่ การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า การทำไม้กวาดดอกหญ้าและทางมะพร้าว การทำสายคาดแมสจากลูกปัดเป็นการต่อยอดจากการทำพวงกุญแจและสร้อยข้อมือ การต่อยอดการผ้ามัดย้อม การทำน้ำมันเหลืองสูตรสมุนไพรชุมชน การทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน การทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือน และการทำมะม่วงดอง ทั้งนี้ผู้สูงอายุตำบลหนองโสนมีความต้องการฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ได้แก่ การทำไม้กวาดดอกหญ้า การร้อยลูกปัดเพื่อทำที่แขวนหน้ากากผ้า และการทำพรหมเช็ดเท้า สำหรับประเพณี วัฒนธรรมในตำบลหนองโสน ได้แก่ ประเพณีวิ่งว่าว กินข้าว เฝ้าทุ่ง ผสมผสานการทำนาโบราณ และการเล่นสะบ้า