​วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มศักยภาพผู้สูงวัยต้นแบบ ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

159 Views |

​วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มศักยภาพผู้สูงวัยต้นแบบ ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

09 เมษายน 2564 14:21
   วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มศักยภาพผู้สูงวัยต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมทำให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้ทำกิจกรรมด้วยกัน ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่มี ได้ช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมและสร้างอาชีพหรือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้รับความอนุเคราะห์จากนางพรทิพย์ ทั่นเส็ง วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ รับผิดชอบโครงการโดย อาจารย์จันทร์จิรา สอนสวัสดิ์ อาจารย์วิทยาลัยชุมชนสตูล