วิทยาลัยชุมชนสตูล ลงพื้นที่ คัดกรองเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

134 Views |

วิทยาลัยชุมชนสตูล ลงพื้นที่ คัดกรองเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)

09 เมษายน 2564 14:26
   วันที่ 28-31 มีนาคม พ.ศ. 2564 วิทยาลัยชุมชนสตูล โดยคณะทำงานประกอบด้วยนางกิตติยา ฤทธิภักดี ผู้รับผิดชอบโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) ดร.มาณี ฉัตรชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล นางสาวเบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์ ผู้ประสานงานโครงการฯ พร้อมด้วยนางยูสรี โส๊ะเต่ง นางนิตยา แกสมาน และนางมารีน่า ปะดุลัง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและคัดกรองนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564 ในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 32 คน