​วิทยาลัยชุมชนตราดเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ข้อมูลและบทเรียนการทำงานตามประเด็นกรอบคุณภาพ 3 ด้าน ระดับประเทศ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

108 Views |

​วิทยาลัยชุมชนตราดเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ข้อมูลและบทเรียนการทำงานตามประเด็นกรอบคุณภาพ 3 ด้าน ระดับประเทศ

17 เมษายน 2564 19:09
   ระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน พ.ศ.2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยนางสาวอรดี ตรีวิสูตร นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง และนางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ข้อมูลและบทเรียนการทำงานตามประเด็นกรอบคุณภาพ 3 ด้าน ระดับประเทศ ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี