​วิทยาลัยชุมชนตราดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 การวางผังภาคตะวันออก 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

89 Views |

​วิทยาลัยชุมชนตราดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 การวางผังภาคตะวันออก

19 เมษายน 2564 18:14
   ในวันที่ 8 เมษายน 2564 นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 การวางผังภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก เพื่อนำไปสู่การวางผังภาคตะวันออก